قانون های ده گانه شهید سیّد مجتبی علمدار برای نزدیکی به خدا

قانون چهارم:


خدایا! اعتراف می‌کنم از اینکه شب با یاد تو نخوابیدم

و بهر نماز شب هم بیدار نشدم.

حداقل در هر هفته باید دوشب نماز شب بخوانم

و بهتر است شب پنجشنبه و شب جمعه باشد.

اگر به هر دلیلی نتوانستم شبی را بجا بیاورم،

باید بجای هر شب 50 ریال صدقه و 11 رکعت نماز را بجا بیاورم.

                         تاریخ اجراء: 16/06/1369

قانون پنجم:


خدایا! اعتراف می‌کنم به اینکه «خدا می‌بیند» را در همه کارهایم

دخالت ندادم و برای عزیز کردن خودم کارکردم.

حداقل در هرهفته باید دوصبح زیارت عاشورا و صبح‌های جمعه

باید سوره الرحمن را بخوانم.

اگر به هر دلیلی نتوانستم زیارت عاشورا را بخوانم،

باید هفته بعد 4 صبح زیارت عاشورا و یک جزء قرآن بخوانم

و اگر صبح جمعه‌ای نتوانستم سوره الرحمن بخوانم،

باید قضای آن را در اولین فرصت به اضافه 2 حزب قرآن بخوانم.

                        تاریخ اجراء: 13/07/1369

قانون ششم:


حداقل باید در آخرین رکوع و در کلیه سجده‌های نمازهای واجب

صلوات بفرستم.

اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را انجام دهم،

باید به ازای هر صلوات 10 ریال صدقه بدهم و 100 صلوات بفرستم.
             

                          تاریخ اجراء: 18/08/1369

قانون هفتم:


حداقل باید در هر 24 ساعت ، 70 بار استغفار کنم.

اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را بجا آورم،

در 24 ساعت بعدی باید 300 بار استغفار کنم و باز هم 300 به 600

تبدیل می شود.

                          تاریخ اجراء: 30/09/1369

قانون هشتم:


هرکجا که نماز را تمام می‌خوانم ، باید در هفته 2 روز را روزه بگیرم.

بهتر است که دوشنبه و پنجشنبه باشد.

اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را بجا بیاورم،

در هفته بعد به جای دو روز ، 3 روز و به ازای هر روز 100 ریال صدقه

باید بپردازم.

                         تاریخ اجراء: 19/11/1369

قانون نهم:


در هر روز باید 5 مسئله از احکام حضرت امام (ره) را بخوانم.

اگر به هر دلیلی نتوانستم این عمل را بجا بیاورم،

روز بعد باید 15 مسئله بخوانم.

                         تاریخ اجراء: 14/01/1370

قانون دهم:

 
در هر 24 ساعت باید 5 بار تسبیحات حضرت زهرا (س) برای نماز یومیه

و 2 بار هم برای نماز قضا بگویم.

اگر به هر دلیلی نتوانستم این فریضه الهی را انجام دهم،

باید به ازای هر یکبار ، 3 مرتبه این عمل را تکرار کنم.
 

                         تاریخ اجراء: 15/03/1370

/ 2 نظر / 26 بازدید
رهگذر

خوبه امیدوارم کارتون تداوم داشته باشه

گلدسته

سلام یادمان شهدای دفاع مقدس با تجلیل از "حاج صادق آهنگران" صدای ماندگار روزهای خون و حماسه و ایثار... در وبلاگ محمد زمان گلدسته